Wodociąg Ramułtowice

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 02 lipca 2020r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Ramułtowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Budziszów, Jarząbkowice, Karczyce, Pustynka, Ramułtowice w gmi­nie Kostomłoty powiat średzki, stwierdzono przekroczenie war­tości parametrycznych mętności, manganu oraz żelaza w wodzie.

Przekroczenie wartości manganu i żelaza oraz mętności w wodzie pitnej może pogarszać jej wygląd i smak, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej stwierdza wa­runkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).