Wodociąg Ramułtowice

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z dnia 03 września 2020r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Ramułtowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje, że w badaniach wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Budziszów, Jarząbkowice, Karczyce, Pustynka, Ramułtowice w gmi­nie Kostomłoty powiat średzki, stwierdzono przekroczenie war­tości parametrycznych: bakterii z grupy coli, mętności i manganu w wodzie.

W związku z powyższym zobowiązano zarządcę wodociągu tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. ul. Średzka 10 do:

  1. prowadzenia dezynfekcji wody do momentu uzyskania prawidłowych parametrów mikrobiologicznych,
  2. ustalenia źródła zanieczyszczenia wody i podjęcia działań naprawczych,
  3. powiadomienia odbiorców wody o zaistniałym fakcie,

Mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów wody zaleca się gotowanie wody z kranu przeznaczonej do picia oraz przygotowywania zimnych napojów i potraw, wytwarzania lodu.

Mycie owoców i warzyw, naczyń kuchennych i sztućców wodą aktualnie chlorowaną (nie gotowaną) nie stwarza zagrożenia zdrowotnego.

Woda z kranu nadaje się do mycia oraz kąpieli w wannie i pod natryskiem, ale nie należy dopuszczać, aby dostała się w większej ilości do jamy ustnej – dotyczy to również mycia zębów (należy wykluczyć przedostawanie się popłuczyn po myciu zębów do przewodu pokarmowego – w szczególności dotyczy to małych dzieci; bezpieczniej jest używać do tego celu wody przegotowanej). Jednocześnie informujemy że przy zachowaniu powyższego reżimu sanitarnego woda nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).