Wodociąg Ramułtowice

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z dnia 08 września 2020r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Ramułtowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Budziszów, Jarząbkowice, Karczyce, Pustynka, Ramułtowice w gmi­nie Kostomłoty, powiat średzki, że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w dniu 04.09.2020 r. w stacji uzdatniania wody Ramułtowice oraz sieci wodociągowej wykazały prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.