Wodociąg Ramułtowice

KOMUNIKAT

Z DNIA 17 października 2018 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Ramułtowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Ramułtowicach (zaopatrywane miejscowości: Budziszów, Jarząbkowice, Karczyce, Pustynka, Ramułtowice), że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w dniu 11.10.2018 r. w stacji uzdatniania wody Ramułtowice oraz sieci wodociągowej wykazały prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.