Wodociąg Środa Śląska

 KOMUNIKAT

Z DNIA 26 lutego 2008 ROKU

Skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Środzie Śląskiej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody            z wodociągu w Środzie Śląskiej ( miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Środa Śląska, Szczepanów, Szczepanów-Odyniec, Szczepanów-Lisiny, Lipnica, Przedmoście, Święte, Komorniki, Juszczyn, Chwalimierz, Ogrodnica ,Jugowiec, Proszków, Jastrzębce), iż  wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody pobranych dnia 11.02.2008 r. ( z zaworu czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Środzie Śląskiej i sieci wodociągu w sklepie spożywczym przy ul. Oławskiej 1 oraz w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Ogrody Zamkowe 5) nie wykazują przekroczenia norm sanitarnych. Wobec powyższego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. ( Dz.U. Nr 61, poz. 417 ) nadaje się do spożycia.