Wodociąg Ujazd Górny

KOMUNIKAT

z dnia 25 października 2017 roku

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Ujeździe Górnym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Ujeździe Górnym (zaopatrywane miejscowości: Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Jarosław, Jarostów, Karnice), że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych dnia 20.10.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu w SUW Ujazd Dolny i sieci wodociągu Ujazd Górny (punkt poboru; Jarosław, Ujazd Górny) wykazały dobrą jakość wody pod względem mikrobiologicznym.