Wodociąg Wilczków

 KOMUNIKAT

Z DNIA 26 października 2015 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Wilczkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Wilczkowie(miejscowości objęte zasięgiem wodociągu to: Wilczków), iż wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranej dnia 20.10.2015 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z. o. o  w Malczycach w ramach kontroli wewnętrznej na Stacji Uzdatniania Wody Wilczków nie wykazują przekroczenia norm sanitarnych.

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i celów gospodarczych.

Jednocześnie informujemy, iż zaprzestano chlorowania wody.

O powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej zawiadomił Wójta Gminy Miękinia i zarządcę wodociągu.