Wodociąg Wilków Średzki

KOMUNIKAT

Z DNIA 05 lutego 2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Wilkowie Średzkim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje, że w badaniach prób wody pobranych 04.02.2019 r. z wodociągu w Wilkowie Średzkim (zaopatrującego miejscowości: Chmielów, Czechy, Lisowice, Samsonowice, Sikorzyce, Sobkowice, Świdnica Polska, Wilków Średzki, Wnorów) gmina Kostomłoty w powiecie średzkim stwierdzo­no obecność bakterii grupy coli. Woda ze stacji uzdatniania w Wilkowie Średzkim jest nieprzydatna do spożycia.

Zarządca wodociągu prowadzi prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

W związku z występującymi przekroczeniami mieszkańcy miejscowości Chmielów, Czechy, Lisowice, Samsonowice, Sikorzyce, Sobkowice, Świdnica Polska, Wilków Średzki, Wnorów będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia dostarczaną ze stacji uzdatniania wody w Piotrowicach do czasu uzyskania prawidłowych wyników jakości wody ze stacji uzdatniania w Wilkowie Średzkim.