Wodociąg Wilków Średzki

KOMUNIKAT

Z DNIA 15 lutego 2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Wilkowie Średzkim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej informuje konsumentów wody z wodociągu w Wilkowie Średzkim (zaopatrującego miejscowości: Chmielów, Czechy, Lisowice, Samsonowice, Sikorzyce, Sobkowice, Świdnica Polska, Wilków Średzki, Wnorów gmina Kostomłoty w powiecie średzkim), że wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 07.02.2019 r. w stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim wykazały prawidłową jakość wody pod względem fizykochemicznym.

Pod względem mikrobiologicznym stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody po 72 h w temp.: 22 stopni C ±2. Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z powyższym konsumenci będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ponownie ze stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim.

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.