Wodociąg Wilków Średzki

KOMUNIKAT

Z DNIA 27 listopada 2019 ROKU

skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Wilkowie Średzkim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej, informuje konsumentów wody z wodociągu w Wilkowie Średzkim (zaopatrywane miejscowości: Chmielów, Czechy, Lisowice, Samsonowice, Sikorzyce, Sobkowice, Świdnica Polska, Wilków Średzki, Wnorów), że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach sp. z o. o. w dniu 21.02.2019 r. w stacji uzdatniania wody Wilków Średzki wykazały prawidłową jakość wody.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.