Wyniki kontroli sanitarnych szkół w zakresie warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów w szkole

 W związku z pismem z dnia 13 listopada 2009r. znak HDM-JŁM-070-22/09 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w dniach 16-20 listopada 2009r. pracownik ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej przeprowadził kontrole sanitarne dwunastu szkół na terenie Powiatu Średzkiego w zakresie warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów w szkole.

Podczas kontroli oceniano wyposażenie ustępów w ciepłą wodę, w środki do utrzymania higieny osobistej, tj. w mydło płynne w dozownikach, w papier toaletowy, w ręczniki jednorazowego użytku lub w suszarki do rąk oraz stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń.

W wyniku przeprowadzonych kontroli niewłaściwe warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów stwierdzono w jednej szkole, w której nie zapewniono bieżącej ciepłej wody w dwóch ustępach – do dwóch umywalek doprowadzono tylko  zimną wodę.

Ustalono, że ciepłą wodę  zapewni się w 2010r. podczas planowanego remontu generalnego pomieszczeń sanitarnych, w skład których wchodzą przedmiotowe ustępy. We wszystkich pozostałych ustępach tej szkoły ciepłą wodę zapewniono. W obiekcie zapewniono dostęp do środków higieny osobistej.

Właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów stwierdzono w pozostałych jedenastu skontrolowanych szkołach.

Podczas kontroli ustępów zwrócono również uwagę na warunki techniczne przechowywania środków higieny osobistej, warunki gromadzenia odpadów stałych,  stan sanitarno – techniczny ścian, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz stan techniczny wyposażenia i urządzeń sanitarnych.

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w jednej szkole, tj. w części ustępów brak jest odpowiednich pojemników/uchwytów do przechowywania ręczników jednorazowego użytku lub/i papieru toaletowego oraz brak odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów stałych. Ustalono termin usunięcia nieprawidłowości do dnia 07 grudnia 2009r.

W związku z zagrożeniem wirusem AH1N1 oraz zwiększoną zachorowalnością na infekcje grypopodobne w obecnym okresie zapewnienie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej dzieci i młodzieży jest konieczne. Ogniska epidemiczne dotyczą zazwyczaj środowisk zamkniętych, tj. szkoły, przedszkola, obiekty sportowe. Dlatego jednym z zasadniczych elementów profilaktyki jest zapewnienie stałego dostępu do standardowych środków higienicznych w ustępach i zapewnienie optymalnych warunków higieniczno – sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach placówek oświatowo – wychowawczych.