WYPOCZYNEK LATO 2015r.

INFORMACJA  Z  PRZEBIEGU  WYPOCZYNKU  LETNIEGO  DZIECI  I  MLODZIEŻY

 

W  2015  ROKU   NA  TERENIE  POWIATU  ŚREDZKIEGO

Podczas letniego wypoczynku w 2015r. na terenie Powiatu Średzkiego w elektronicznej bazie wypoczynku zarejestrowanych było 7 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

  1. a)wypoczynek w miejscu zamieszkania – 6 turnusów półkolonii,
  2. b)1 wypoczynek w formie wędrownej, którego trasa przebiegała również przez miejscowości powiatu średzkiego.

Nie odnotowano placówek wypoczynku zorganizowanych „na dziko”.

W zakresie higieny dzieci i młodzieży skontrolowano wszystkie 6 turnusów półkolonii zarejestrowanych w elektronicznej bazie wypoczynku. Wypoczynku w formie wędrownej  nie kontrolowano.

Ogółem wykonano 6 kontroli kompleksowych. Pracownik ds. higieny Dzieci i Młodzieży kontrole placówek wypoczynku przeprowadzano z innymi sekcjami PSSE, tj. z Sekcją Higieny Komunalnej, Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku samodzielnie skontrolowała 2 zakłady żywieniowe.

Nieprawidłowości naruszające przepisy prawne stwierdzone zostały podczas kontroli 1 zakładu żywieniowego, prowadzącego żywienie uczestników półkolonii, tj. na stanie zakładu stwierdzono środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia (produkty natychmiast zostały usunięte), brak aktualnego orzeczenia dla celów sanitarno – epidemiologicznych właścicielki obiektu.

Za stwierdzone nieprawidłowości grzywną w drodze mandatu karnego ukarano właścicielkę obiektu żywieniowego w wysokości 100 złotych. Wydana została decyzja obciążająca opłatą za czynności kontrolne właściciela obiektu żywieniowego.

W wyniku kontroli placówek wypoczynku w zakresie higieny dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie nakładano mandatów karnych.

Podczas trwania 5 turnusów wypoczynku ogłoszone zostały  konkursy plastyczne realizowane w ramach „Akcji Letniej” pod hasłem „Wakacje 2015”. Konkursy zostały rozstrzygnięte, dzieci zostały nagrodzone.

W placówkach wypoczynku pozostawiono materiały edukacyjne do wykorzystania na temat bezpiecznego wypoczynku, min. zasad bezpieczeństwa podczas upałów, informacje dla turystów, zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ze względu na panujące upały zwrócono szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się podczas upałów, placówkom kontrolowanym przekazywano ulotki GIS na ten temat.

Organizatorami półkolonii byli: Towarzystwo Salezjańskie (1 turnus), szkoła podstawowa (1 turnus), 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (ogółem 4 turnusy).

Wiek uczestników wypoczynku: 5-13 lat. Uczestnikami wypoczynku byli uczniowie szkół podstawowych, w tym w 1 półkolonii uczestniczyli uczniowie jednej szkoły, w pozostałych wypoczynkach uczestnikami byli  uczniowie z różnych szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego, nieliczni uczniowie szkół podstawowych z powiatu wrocławskiego. W wypoczynku uczestniczyły  również dzieci w wieku przedszkolnym.

Miejsca organizacji wypoczynku: obiekty czynne przez cały rok, tj. obiekt szkoły podstawowej, obiekt Średzkiego Parku Wodnego, obiekt parafii (w oratorium), nadzorowane przez inspekcję sanitarną za wyjątkiem domu zakonnego.

Uczestników wypoczynku przewożono środkami transportu na co dzień przewożących do przewozu osób ludzi: autobusami szkolnymi, autokarami prywatnych firm przewozowych, busem gminnym.  Zadbano, aby środki transportu były klimatyzowane.

Dowóz dzieci do placówki wypoczynku i z placówki do domu zapewniali rodzice we własnym zakresie.

Uczestnikom wypoczynku zapewniono wyżywienie w zakładach żywieniowych czynnych przez cały rok, objętych nadzorem sanitarnym.

Ponadto podczas pobytu w placówce wszystkim dzieciom zapewniano stały dostęp do niegazowanej wody mineralnej.

W 1 placówce wszystkie osoby wykonywały prace na zasadzie wolontariatu, znaczna część dzieci       w ogóle nie ponosiła kosztów wypoczynku.

Programy półkolonii były bardzo atrakcyjne, urozmaicone. Realizacja zajęć odbywała się zgodnie z planem, bez zakłóceń.

Nie zgłoszono wystąpienia wypadków, zatruć. Podczas 1 wypoczynku zgłoszono wystąpienie               1 zachorowania – przeziębienie oraz 1 uraz palucha stopy.

W 1 placówce zapewniono stałą opiekę pielęgniarską, organizator zatrudnił pielęgniarkę oraz zapewniono możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Pozostałe placówki w razie konieczności z pomocy medycznej mogły korzystać w podmiotach medycznych w miejscu aktualnego pobytu.

Nie odnotowano skarg na funkcjonowanie wypoczynku. Turnusy zakończyły działalność w zaplanowanych terminach.

Wszyscy organizatorzy wypoczynku posiadają doświadczenie w organizowaniu tego rodzaju wypoczynku. Zapewniają właściwe warunki wypoczynku. W porównaniu do lat ubiegłych, do roku ubiegłego więcej uczniów uczęszczających do szkół podstawowych skorzystało z wypoczynku wyjazdowego (kolonie). Dzieci pozostające w miejscu zamieszkania wypoczywają  w formach zorganizowanych. Ta forma wypoczynku przyjęła się w społeczeństwie

.Na terenie Powiatu Średzkiego nie ma domów wypoczynkowych, przejść granicznych, szlaków turystycznych, kąpielisk. W mieście powiatowym znajduje się czynny Średzki Park Wodny  z basenem, z którego korzystały wszystkie półkolonie.