“Zalecam test na HIV ” – 2013 r.

 2013 r. Kampania dla środowisk medycznych “Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”

Społeczna kampania informacyjna skierowana do środowisk medycznych, zachęca do poznania 
i stosowania aktualnej wiedzy o HIV i AIDS oraz zlecania badań w kierunku HIV 
zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV to nowa kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS. Kampania, która rozpocznie się w listopadzie 2013 r. jest skierowana do środowisk medycznych – w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa.

Celem działań kampanijnych jest upowszechnienie wczesnej diagnostyki zakażenia HIV, która pozwala w odpowiednim czasie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV) i ogranicza liczbę nowych zakażeń. Poprzez m.in. popularyzację aktualnych rekomendacji PTN AIDS w zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność wirusa kampania przypomina, że zakażenie HIV jest chorobą, którą należy wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki. Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS. Niestety często zdarza się, że stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza nie jest wystarczająca lub jest już nieaktualna, podczas gdy postępowanie lekarza, zgodne z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS), może się przyczynić do zmniejszenia rozprzestrzeniania się zakażeń HIV. Liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie wzrasta. Od 1985 r. do końca sierpnia 2013 r. wykryto w Polsce 17 084 zakażeń HIV, jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń. Wczesne rozpoznawanie zakażeń nie jest ani kwestią skomplikowanych badań, ani nowoczesnej aparatury, opiera się przede wszystkim na prostych skojarzeniach, przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem, wymaga odrzucenia stereotypów dotyczących populacji szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia, dlatego też hasło tegorocznej kampanii brzmi: Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV. Istotnymi nośnikami przekazu kampanijnego i informacji na temat HIV/AIDS będą broszury
i ulotki skierowane do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Wygodny dostęp do rekomendacji PTN AIDS umożliwią także plakaty, receptowniki, kalendarze oraz inne elementy kampanii.

Oficjalna inauguracja kampanii odbędzie się 28 listopada 2013 r. o godz. 11.00 podczas konferencji prasowej w PAP, przy ul. Brackiej 6/8.

Dodatkowych informacji udzielają:
Iwona Gąsior, i.gasior@aids.gov.pl, 22 331 77 82
Anna Kaczmarek, a.kaczmarek@aids.gov.pl, 22 331 77 81